<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2020 rok

31 grudnia 2020

W 2020 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 314 759 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie59 35318,9%
wielkopolskie30 9719,8%
małopolskie29 5569,4%
śląskie29 2669,3%
dolnośląskie25 8328,2%
pomorskie22 6027,2%
łódzkie17 6785,6%
lubelskie15 2854,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2020 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)64 38820,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)54 76817,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)33 90210,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)21 8106,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)19 7146,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 2756,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)18 0295,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15 3664,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 0284,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)11 3953,6%
Pozostałe41 08413,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 62 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2020 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2020 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych273 98187,0%
własność prywatna krajowa pozostała9 2202,9%
własność zagraniczna7 9442,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 5030,5%
własność samorządowa1 1460,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9540,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4860,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4320,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3350,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2560,1%
Pozostałe18 5025,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.