<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2021 rok

31 grudnia 2021

W 2021 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 355 644 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 88419,4%
małopolskie34 4399,7%
wielkopolskie33 9979,6%
śląskie33 9769,6%
dolnośląskie29 2708,2%
pomorskie26 8167,5%
łódzkie19 3935,5%
zachodniopomorskie16 6064,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2021 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)70 96020,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)57 78216,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39 04011,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)28 8048,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 7136,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)20 2685,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)19 7275,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)19 1645,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17 5504,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12 5233,5%
Pozostałe45 11312,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2021 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2021 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,5% ogółu), własność zagraniczna (3,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych311 06387,5%
własność zagraniczna11 6973,3%
własność prywatna krajowa pozostała10 3782,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8720,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8640,2%
własność samorządowa7940,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4720,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3550,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2370,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2140,1%
Pozostałe18 6985,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji