<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2019 rok

31 grudnia 2019

W 2019 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 372 944 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie69 63918,7%
śląskie36 4889,8%
wielkopolskie36 3689,8%
małopolskie36 0059,7%
dolnośląskie30 7378,2%
pomorskie26 5697,1%
łódzkie20 9145,6%
zachodniopomorskie18 9985,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)77 84720,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)59 35015,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39 55910,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27 0557,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)26 9307,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 7996,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)22 0925,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)18 3564,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 4404,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13 6583,7%
Pozostałe48 85813,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )14 4663,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )12 9253,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )12 8263,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )12 4763,3%
Transport drogowy towarów (PKD )12 1533,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9 8932,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )8 4662,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )8 0132,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )7 5532,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )7 5192,0%
Pozostałe266 65471,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2019 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych327 22287,7%
własność prywatna krajowa pozostała14 0083,8%
własność zagraniczna10 3112,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 0760,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9620,3%
własność samorządowa8190,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5840,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5340,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3250,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2870,1%
Pozostałe15 8164,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.