<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2020 rok

31 grudnia 2020

W 2020 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 321 052 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie60 93719,0%
wielkopolskie31 7229,9%
małopolskie30 0089,3%
śląskie29 8929,3%
dolnośląskie26 3488,2%
pomorskie23 0467,2%
łódzkie17 9175,6%
lubelskie15 5004,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2020 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)67 02320,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)55 12417,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)34 12010,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)22 1276,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)20 1736,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 6206,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)18 3335,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 6854,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15 5864,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)11 5493,6%
Pozostałe41 71213,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )12 9554,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )12 7764,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )11 7223,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )10 7913,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )10 7803,4%
Transport drogowy towarów (PKD )9 9103,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )7 8282,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )7 6892,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )6 1511,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )4 8511,5%
Pozostałe225 59970,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 62 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2020 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2020 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych281 97287,8%
własność prywatna krajowa pozostała9 4162,9%
własność zagraniczna8 6962,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 6110,5%
własność samorządowa1 1480,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9730,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5310,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4680,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3390,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2560,1%
Pozostałe15 6424,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji