<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2019 rok

31 grudnia 2019

W 2019 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 342 180 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie64 92919,0%
śląskie33 6419,8%
wielkopolskie33 5529,8%
małopolskie33 0759,7%
dolnośląskie28 6278,4%
pomorskie23 8757,0%
łódzkie19 0875,6%
zachodniopomorskie16 8954,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)69 30920,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)54 13115,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)37 00910,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)25 3867,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 6397,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)20 9336,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)20 7836,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17 1605,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 2234,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 2063,6%
Pozostałe45 40113,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 619 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )12 8093,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )12 0393,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )11 8853,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )11 4213,3%
Transport drogowy towarów (PKD )11 1123,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9 2122,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )8 0992,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )7 3892,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )7 2562,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6 7832,0%
Pozostałe244 17571,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2019 roku to własność krajowych osób fizycznych (84,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych287 71984,1%
własność prywatna krajowa pozostała11 9493,5%
własność zagraniczna8 2702,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 2860,4%
własność samorządowa8010,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7920,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3810,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3270,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2750,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2740,1%
Pozostałe30 1068,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.