<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2019 rok

31 grudnia 2019

W 2019 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 346 058 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie65 45618,9%
śląskie33 9609,8%
wielkopolskie33 8869,8%
małopolskie33 5199,7%
dolnośląskie28 8938,3%
pomorskie24 2037,0%
łódzkie19 3155,6%
zachodniopomorskie17 1855,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)70 63320,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)54 61115,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)37 15810,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)25 6967,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 8827,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)21 1126,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)20 9906,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17 3485,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 4074,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 2723,5%
Pozostałe45 94913,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )13 1103,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )12 1013,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )11 9043,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )11 6393,4%
Transport drogowy towarów (PKD )11 2753,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9 2462,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )8 0262,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )7 4442,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )7 4242,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6 9062,0%
Pozostałe246 98371,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2019 roku to własność krajowych osób fizycznych (85,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych297 18185,9%
własność prywatna krajowa pozostała13 4073,9%
własność zagraniczna9 4532,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 7920,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9100,3%
własność samorządowa8130,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4680,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2840,1%
Pozostałe20 9236,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.