<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2022 rok

31 grudnia 2022

W 2022 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 357 371 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie67 02418,8%
śląskie35 0619,8%
małopolskie33 4529,4%
wielkopolskie32 1889,0%
dolnośląskie30 1478,4%
pomorskie28 5838,0%
łódzkie19 4665,4%
lubelskie17 0324,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2022 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)68 22919,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)56 21215,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38 54510,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)33 5189,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)24 3076,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 2456,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)20 9475,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)19 1495,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 3054,6%
Edukacja (PKD P)11 7593,3%
Pozostałe44 15512,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 621 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2022 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2022 roku to własność krajowych osób fizycznych (82,7% ogółu), własność zagraniczna (7,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych295 44282,7%
własność zagraniczna26 1397,3%
własność prywatna krajowa pozostała11 1243,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8520,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8170,2%
własność samorządowa5800,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4530,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4050,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3340,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2460,1%
Pozostałe20 9795,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji