<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2023 rok

31 grudnia 2023

W 2023 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 347 646 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie65 52418,8%
śląskie34 0119,8%
wielkopolskie32 1869,3%
małopolskie31 7779,1%
pomorskie29 1348,4%
dolnośląskie27 7008,0%
łódzkie18 1515,2%
zachodniopomorskie16 9604,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2023 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)65 59918,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)55 82016,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)37 59910,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)26 5947,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)25 2677,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)23 8446,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)20 1815,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)18 8365,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 4284,7%
Edukacja (PKD P)11 5363,3%
Pozostałe45 94213,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 616 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )16 5494,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )15 7774,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )14 3954,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )14 0354,0%
Transport drogowy towarów (PKD )10 2032,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )8 9302,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )8 3922,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )7 3962,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )6 4271,8%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )6 0281,7%
Pozostałe239 51468,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2023 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2023 roku to własność krajowych osób fizycznych (79,2% ogółu), własność zagraniczna (9,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych275 43279,2%
własność zagraniczna33 2619,6%
własność prywatna krajowa pozostała13 6473,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7780,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7690,2%
własność samorządowa4840,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4790,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3200,1%
własność państwowych osób prawnych2410,1%
własność Skarbu Państwa2070,1%
Pozostałe22 0286,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji