<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2019 rok

31 grudnia 2019

W 2019 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 373 306 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie69 65018,7%
śląskie36 4359,8%
wielkopolskie36 4079,8%
małopolskie36 1049,7%
dolnośląskie30 7058,2%
pomorskie26 6977,2%
łódzkie20 9385,6%
zachodniopomorskie19 1535,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)77 87320,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)59 37215,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39 50810,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27 0807,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)26 9387,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 8766,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)22 0905,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)18 4044,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 4244,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13 9593,7%
Pozostałe48 78213,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )14 4693,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )12 9273,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )12 8363,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )12 4763,3%
Transport drogowy towarów (PKD )12 1603,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9 8802,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )8 4712,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )8 0162,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )7 5402,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )7 5062,0%
Pozostałe267 02571,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2019 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych327 34987,7%
własność prywatna krajowa pozostała13 9513,7%
własność zagraniczna10 2432,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 0550,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9620,3%
własność samorządowa8180,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5760,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5260,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2860,1%
Pozostałe16 2174,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.