<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2018 rok

31 grudnia 2018

W 2018 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 382 018 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie70 47518,4%
wielkopolskie37 8149,9%
śląskie36 2659,5%
małopolskie36 0549,4%
dolnośląskie31 3728,2%
pomorskie27 8887,3%
łódzkie21 2525,6%
zachodniopomorskie18 5324,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2018 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)70 01518,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)63 36116,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)43 11411,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)33 2518,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27 8107,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23 5666,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)23 2416,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)18 6014,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 3694,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)14 1113,7%
Pozostałe48 57912,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 621 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,5% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )13 2523,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )12 7723,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )12 5563,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )12 3563,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )11 9003,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )9 1572,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )8 6962,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )8 5552,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )8 4862,2%
Działalność organizacji politycznych (PKD )6 3991,7%
Pozostałe277 88972,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2018 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,6% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2018 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych331 52786,8%
własność prywatna krajowa pozostała21 3965,6%
własność zagraniczna9 6382,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 2190,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9430,2%
własność samorządowa7280,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5840,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4930,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3800,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej3000,1%
Pozostałe13 8103,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.