<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2022 rok

31 grudnia 2022

W 2022 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 357 340 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie67 19118,8%
śląskie35 0459,8%
małopolskie33 3629,3%
wielkopolskie32 2249,0%
dolnośląskie30 1608,4%
pomorskie28 5168,0%
łódzkie19 4795,5%
lubelskie17 0594,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2022 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)68 15119,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)56 09915,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38 55910,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)33 6949,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)24 4316,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 1906,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)20 8295,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)19 0965,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 3804,6%
Edukacja (PKD P)11 8023,3%
Pozostałe44 10912,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 619 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2022 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2022 roku to własność krajowych osób fizycznych (82,8% ogółu), własność zagraniczna (7,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych296 04382,8%
własność zagraniczna26 7787,5%
własność prywatna krajowa pozostała11 5073,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8850,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8420,2%
własność samorządowa5870,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4780,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4290,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3370,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2480,1%
Pozostałe19 2065,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji