<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2015

30 kwietnia 2015

W kwietniu 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 406 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 92920,2%
wielkopolskie2 9119,9%
śląskie2 8459,7%
małopolskie2 6669,1%
dolnośląskie2 4798,4%
pomorskie1 9716,7%
zachodniopomorskie1 5535,3%
łódzkie1 5375,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,5% ogółu), Budownictwo (17,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6 33321,5%
Budownictwo (PKD F)5 06917,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 01610,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 1177,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 8356,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 7015,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4264,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 3534,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2584,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)1 1613,9%
Pozostałe4 13714,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 523 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )1 1123,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )1 0763,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )7672,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )6892,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )6372,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )6352,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6332,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )6272,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )5972,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )5391,8%
Pozostałe22 09475,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 41 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26 04288,6%
własność prywatna krajowa pozostała1 0973,7%
własność zagraniczna7432,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1390,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej820,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych600,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej540,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej530,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej460,2%
własność samorządowa170,1%
Pozostałe1 0733,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji