<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: grudzień 2014

31 grudnia 2014

W grudniu 2014 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 24 698 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 60418,6%
śląskie2 56710,4%
wielkopolskie2 3909,7%
małopolskie2 0348,2%
pomorskie1 7907,2%
dolnośląskie1 7477,1%
łódzkie1 4435,8%
lubelskie1 3095,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2014 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,2% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu) oraz Budownictwo (11,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 97424,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 76611,2%
Budownictwo (PKD F)2 72611,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 9617,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 8927,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 3445,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3155,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2154,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 0494,2%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9153,7%
Pozostałe3 54114,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 500 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,8% ogółu) oraz Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (2,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 38 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2014 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w grudniu 2014 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 18089,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 0624,3%
własność zagraniczna4932,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1830,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej880,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej480,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej430,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej350,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych230,1%
własność państwowych osób prawnych90,0%
Pozostałe5342,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.