<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: grudzień 2014

31 grudnia 2014

W grudniu 2014 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 24 693 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 60318,6%
śląskie2 57010,4%
wielkopolskie2 3899,7%
małopolskie2 0328,2%
pomorskie1 7887,2%
dolnośląskie1 7457,1%
łódzkie1 4395,8%
lubelskie1 3085,3%
kujawsko-pomorskie1 2305,0%
podkarpackie1 1554,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2014 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,2% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu) oraz budownictwo (11,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 97324,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 76611,2%
Budownictwo (PKD F)2 72211,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 9627,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 8947,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 3435,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3235,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2154,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 0474,2%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)9003,6%
Pozostałe3 54814,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 498 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,8% ogółu) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (2,7% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)8893,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7022,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)6762,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)6622,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)5102,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)4701,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)4621,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)4501,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)4341,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)4251,7%
Pozostałe19 01377,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 38 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2014 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą20 29382,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 3309,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4741,9%
stowarzyszenia2851,2%
wspólnoty mieszkaniowe2701,1%
spółki komandytowe2631,1%
fundacje1780,7%
bez szczególnej formy prawnej1290,5%
spółki jawne1270,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1130,5%
Pozostałe2310,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w grudniu 2014 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 16689,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 0544,3%
własność zagraniczna4902,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1850,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej920,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej470,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej420,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej350,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,1%
własność samorządowa90,0%
Pozostałe5482,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.