<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: lipiec 2020

31 lipca 2020

W lipcu 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 258 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), wielkopolskie (9,7% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 02317,2%
wielkopolskie2 8439,7%
małopolskie2 8029,6%
śląskie2 5098,6%
pomorskie2 4118,2%
dolnośląskie2 2377,6%
zachodniopomorskie1 8556,3%
łódzkie1 6625,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 19321,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 70716,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 94510,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2 2537,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0336,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 8826,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6205,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 5495,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5205,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 1503,9%
Pozostałe3 40611,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 495 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (4,5% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lipcu 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych25 04585,6%
własność prywatna krajowa pozostała5621,9%
własność zagraniczna5201,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej670,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych650,2%
własność samorządowa220,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej160,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,0%
Pozostałe2 9089,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.