<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: sierpień 2023

31 sierpnia 2023

W sierpniu 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 711 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), śląskie (9,3% ogółu) oraz małopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 92918,5%
śląskie2 4769,3%
małopolskie2 4009,0%
wielkopolskie2 3979,0%
dolnośląskie2 1678,1%
pomorskie2 1638,1%
łódzkie1 6686,2%
zachodniopomorskie1 3054,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 48520,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 30016,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 94311,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 0077,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 9637,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9217,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 4985,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4515,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0814,0%
Edukacja (PKD P)8343,1%
Pozostałe3 22812,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 483 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 2874,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 1644,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1 1164,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9963,7%
Transport drogowy towarów (PKD )7722,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )7292,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )6962,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )5752,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )5532,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )5212,0%
Pozostałe18 30268,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sierpniu 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,8% ogółu), własność zagraniczna (9,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20 78077,8%
własność zagraniczna2 4459,2%
własność prywatna krajowa pozostała8593,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej680,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych440,2%
własność samorządowa250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej120,0%
własność państwowych osób prawnych100,0%
Pozostałe2 4269,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji