<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: czerwiec 2019

30 czerwca 2019

W czerwcu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 246 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 29018,7%
śląskie2 89610,3%
wielkopolskie2 7019,6%
małopolskie2 5409,0%
dolnośląskie2 2598,0%
pomorskie1 9316,8%
łódzkie1 5545,5%
zachodniopomorskie1 4735,2%
kujawsko-pomorskie1 3964,9%
lubelskie1 3514,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czerwcu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 05621,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 26515,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 95910,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 3328,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0717,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 6936,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6805,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4615,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 3184,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0353,7%
Pozostałe3 37612,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 504 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 2364,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 2164,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)9133,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9123,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)8803,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7402,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7212,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6082,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)5782,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)5321,9%
Pozostałe19 91070,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 34 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czerwcu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą23 52683,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 6199,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4591,6%
spółki komandytowe3451,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS3241,1%
wspólnoty mieszkaniowe2320,8%
fundacje1830,6%
stowarzyszenia1550,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1160,4%
spółki jawne930,3%
Pozostałe1940,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czerwcu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 82884,4%
własność prywatna krajowa pozostała6622,3%
własność zagraniczna4761,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej400,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych340,1%
własność samorządowa200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,1%
własność Skarbu Państwa160,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej160,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,0%
Pozostałe3 12611,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.