<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: maj 2021

31 maja 2021

W maju 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 298 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,6% ogółu), małopolskie (9,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 95119,6%
małopolskie3 0039,9%
wielkopolskie2 8589,4%
śląskie2 7839,2%
dolnośląskie2 3937,9%
pomorskie2 1597,1%
łódzkie1 7075,6%
podkarpackie1 5055,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w maju 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 30720,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 01416,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 38611,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 3687,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 1517,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6805,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5675,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 5645,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 5295,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 1183,7%
Pozostałe3 61411,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 496 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,5% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 36 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w maju 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w maju 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,2% ogółu), własność zagraniczna (2,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26 12486,2%
własność zagraniczna7542,5%
własność prywatna krajowa pozostała5741,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych450,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej430,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej220,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej160,1%
własność samorządowa150,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej80,0%
Pozostałe2 6788,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.