<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2022

30 kwietnia 2022

W kwietniu 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 160 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (10,0% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 15218,3%
śląskie2 81210,0%
małopolskie2 6489,4%
wielkopolskie2 5359,0%
dolnośląskie2 3638,4%
pomorskie2 1657,7%
łódzkie1 6115,7%
lubelskie1 3374,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 69920,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 44015,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 07710,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 6279,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 0207,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9917,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6535,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5765,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0923,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 0043,6%
Pozostałe2 98110,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 495 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,4% ogółu), własność zagraniczna (5,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 47283,4%
własność zagraniczna1 4255,1%
własność prywatna krajowa pozostała7062,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej580,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych320,1%
własność samorządowa230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej210,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,1%
Pozostałe2 3678,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji