<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: sierpień 2021

31 sierpnia 2021

W sierpniu 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 26 183 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), małopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 87918,6%
małopolskie2 61010,0%
śląskie2 5619,8%
wielkopolskie2 4839,5%
dolnośląskie2 0998,0%
pomorskie2 0057,7%
łódzkie1 3805,3%
zachodniopomorskie1 2764,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 98022,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 06115,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 74610,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 1078,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9277,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 6066,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 5826,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 2774,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 1524,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)7833,0%
Pozostałe2 96211,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 476 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 32 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sierpniu 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,6% ogółu), własność zagraniczna (2,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 14184,6%
własność zagraniczna7512,9%
własność prywatna krajowa pozostała5132,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej360,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych320,1%
własność samorządowa240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej160,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych140,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej130,0%
Pozostałe2 62410,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.