<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: marzec 2020

31 marca 2020

W marcu 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 22 986 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 61020,1%
wielkopolskie2 30610,0%
śląskie2 1779,5%
małopolskie2 1199,2%
dolnośląskie1 8808,2%
pomorskie1 4416,3%
łódzkie1 2405,4%
kujawsko-pomorskie1 2065,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)4 85221,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 04117,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 43010,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 5706,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 4596,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 4596,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 3635,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 1715,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0444,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)7633,3%
Pozostałe2 83412,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 490 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w marcu 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,4% ogółu), własność zagraniczna (1,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18 26179,4%
własność zagraniczna4361,9%
własność prywatna krajowa pozostała3411,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej370,2%
własność samorządowa200,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,0%
Pozostałe3 84616,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.