<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: grudzień 2021

31 grudnia 2021

W grudniu 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 28 093 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 43419,3%
wielkopolskie2 83510,1%
śląskie2 7939,9%
małopolskie2 7189,7%
dolnośląskie2 4398,7%
pomorskie2 0377,3%
łódzkie1 5605,6%
podkarpackie1 2524,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu), Budownictwo (15,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 76016,9%
Budownictwo (PKD F)4 24315,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 32411,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 2007,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 1517,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0957,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 7196,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5475,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 4765,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 2304,4%
Pozostałe3 34811,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 500 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,7% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 39 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w grudniu 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 33779,5%
własność prywatna krajowa pozostała7172,6%
własność zagraniczna6722,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej740,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych570,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej340,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych220,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej190,1%
własność samorządowa180,1%
Pozostałe4 12414,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji