<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2020

30 kwietnia 2020

W kwietniu 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 770 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,5% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2 81920,5%
wielkopolskie1 38010,0%
śląskie1 3479,8%
małopolskie1 2629,2%
dolnośląskie1 1588,4%
pomorskie9747,1%
kujawsko-pomorskie7005,1%
łódzkie6885,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,9% ogółu), Budownictwo (18,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2 59618,9%
Budownictwo (PKD F)2 58918,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1 66312,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 3269,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)9757,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)8526,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)7015,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)5594,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)4933,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)4623,4%
Pozostałe1 55411,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 451 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,4% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (6,0% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 29 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11 00679,9%
własność prywatna krajowa pozostała3082,2%
własność zagraniczna2121,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych590,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej530,4%
własność samorządowa230,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej40,0%
Pozostałe2 07715,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.