<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: marzec 2021

31 marca 2021

W marcu 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 705 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 78620,2%
wielkopolskie2 8409,9%
małopolskie2 8089,8%
śląskie2 7049,4%
dolnośląskie2 4528,5%
pomorskie2 0227,0%
łódzkie1 4525,1%
lubelskie1 3624,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 47619,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 35118,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 12810,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 3068,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9886,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 5815,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 4825,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 3974,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3494,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)1 0333,6%
Pozostałe3 61412,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 500 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 33 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w marcu 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,2% ogółu), własność zagraniczna (2,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 59482,2%
własność zagraniczna7272,5%
własność prywatna krajowa pozostała6862,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej710,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych310,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej210,1%
własność samorządowa200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa60,0%
Pozostałe3 53012,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.