<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: maj 2024

31 maja 2024

W maju 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 27 562 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 06618,4%
śląskie2 83410,3%
małopolskie2 5549,3%
wielkopolskie2 5409,2%
pomorskie2 3038,4%
dolnośląskie2 0807,5%
łódzkie1 4885,4%
zachodniopomorskie1 3885,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w maju 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 54620,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 18215,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 98810,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 3988,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 8856,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6906,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 6706,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6676,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2154,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 0773,9%
Pozostałe3 24411,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 497 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,7% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 4025,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1 2894,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )9643,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9283,4%
Transport drogowy towarów (PKD )7952,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )7052,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6112,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )5962,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )5802,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )5492,0%
Pozostałe19 14369,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 39 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w maju 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w maju 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,7% ogółu), własność zagraniczna (8,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21 69878,7%
własność zagraniczna2 3348,5%
własność prywatna krajowa pozostała1 0063,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej290,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,0%
własność samorządowa130,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,0%
własność państwowych osób prawnych70,0%
Pozostałe2 3998,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji