<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: październik 2022

31 października 2022

W październiku 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 235 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 61718,6%
śląskie3 09410,2%
wielkopolskie2 8759,5%
małopolskie2 7899,2%
pomorskie2 4528,1%
dolnośląskie2 4348,1%
łódzkie1 6145,3%
kujawsko-pomorskie1 4914,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w październiku 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 51518,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 07616,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 34911,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 8659,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 0106,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9366,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 8586,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 5935,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5525,1%
Edukacja (PKD P)1 2944,3%
Pozostałe3 18710,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 482 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,4% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 39 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w październiku 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w październiku 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,4% ogółu), własność zagraniczna (8,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24 31980,4%
własność zagraniczna2 5848,5%
własność prywatna krajowa pozostała6972,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej610,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych400,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej330,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej230,1%
własność samorządowa200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej150,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,0%
Pozostałe2 4308,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji