<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: październik 2019

31 października 2019

W październiku 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 214 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 68319,5%
śląskie2 97110,2%
wielkopolskie2 8689,8%
małopolskie2 8249,7%
dolnośląskie2 4888,5%
pomorskie1 8786,4%
łódzkie1 6445,6%
kujawsko-pomorskie1 3674,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w październiku 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 65219,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 67716,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 21511,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 6459,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9926,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 8016,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 6995,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6045,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3884,8%
Edukacja (PKD P)1 1443,9%
Pozostałe3 39711,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 507 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,8% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )1 0963,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 0733,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1 0573,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 0193,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )8873,0%
Transport drogowy towarów (PKD )8392,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )8202,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )7212,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )6232,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6142,1%
Pozostałe20 46570,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 39 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w październiku 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w październiku 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 69077,7%
własność prywatna krajowa pozostała1 2304,2%
własność zagraniczna6262,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej390,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych260,1%
własność samorządowa230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej120,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
Pozostałe4 55415,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.