<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: wrzesień 2020

30 września 2020

We wrześniu 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 118 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), wielkopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 76719,1%
wielkopolskie2 9299,7%
śląskie2 8949,6%
małopolskie2 7949,3%
dolnośląskie2 5578,5%
pomorskie1 9026,3%
łódzkie1 8976,3%
lubelskie1 4894,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 99719,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 19017,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 16810,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9526,5%
Edukacja (PKD P)1 9026,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 8816,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 7865,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 5345,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 4714,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4304,7%
Pozostałe3 80712,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 502 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 42 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą23 11376,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 85212,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4091,4%
ogólnokrajowe związki międzybranżowe3511,2%
spółki komandytowe3481,2%
wspólnoty mieszkaniowe3431,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS2310,8%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)2100,7%
przedszkola niepubliczne1750,6%
fundacje1720,6%
Pozostałe9143,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wrześniu 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24 93282,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 1713,9%
własność zagraniczna6542,2%
własność samorządowa6332,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1080,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej660,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej280,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej270,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej240,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,1%
Pozostałe2 4588,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.