<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: sierpień 2019

31 sierpnia 2019

W sierpniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 25 039 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 78019,1%
wielkopolskie2 4849,9%
śląskie2 4839,9%
małopolskie2 4319,7%
dolnośląskie2 0978,4%
pomorskie1 7427,0%
łódzkie1 3795,5%
kujawsko-pomorskie1 1624,6%
zachodniopomorskie1 1354,5%
lubelskie1 1084,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 57222,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3 73514,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 88011,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9267,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 7877,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 5186,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 4115,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 2034,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0554,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)7913,2%
Pozostałe3 16112,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 480 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 0544,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)9563,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)8913,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)8553,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)7563,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)6632,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6562,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)5582,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)5242,1%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)3971,6%
Pozostałe17 72970,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 33 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą20 22480,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 93411,7%
spółki komandytowe4011,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym3951,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS1970,8%
wspólnoty mieszkaniowe1790,7%
fundacje1540,6%
stowarzyszenia1340,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1200,5%
spółki jawne770,3%
Pozostałe2240,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sierpniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20 44481,6%
własność prywatna krajowa pozostała5722,3%
własność zagraniczna4982,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej450,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych270,1%
własność samorządowa130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,0%
Pozostałe3 41413,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.