<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: grudzień 2020

31 grudnia 2020

W grudniu 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 20 908 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 08519,5%
małopolskie2 0209,7%
śląskie1 9169,2%
wielkopolskie1 8839,0%
dolnośląskie1 7798,5%
pomorskie1 6287,8%
łódzkie1 2125,8%
lubelskie1 0665,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,7% ogółu), Budownictwo (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3 90718,7%
Budownictwo (PKD F)3 32515,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 67612,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 6197,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 5467,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 2576,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 1535,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0905,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 0695,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8524,1%
Pozostałe2 41411,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 472 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w grudniu 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych17 03781,5%
własność prywatna krajowa pozostała5822,8%
własność zagraniczna4462,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej690,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych540,3%
własność samorządowa270,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej170,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej130,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,0%
Pozostałe2 64212,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.