<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: grudzień 2019

31 grudnia 2019

W grudniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 137 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie3 93720,6%
śląskie2 02110,6%
wielkopolskie1 8209,5%
małopolskie1 7929,4%
dolnośląskie1 6308,5%
pomorskie1 2346,4%
łódzkie1 1616,1%
kujawsko-pomorskie8944,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,1% ogółu), Budownictwo (14,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3 47018,1%
Budownictwo (PKD F)2 80214,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 20311,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 4147,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 3567,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 2716,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 2236,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 0525,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)9805,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)7744,0%
Pozostałe2 59213,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 486 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w grudniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14 51775,9%
własność prywatna krajowa pozostała4162,2%
własność zagraniczna3581,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej530,3%
własność samorządowa340,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych330,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,0%
Pozostałe3 68519,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.