<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: marzec 2023

31 marca 2023

W marcu 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 398 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 44819,2%
wielkopolskie2 7779,8%
śląskie2 6699,4%
małopolskie2 5849,1%
pomorskie2 3288,2%
dolnośląskie2 3068,1%
lubelskie1 4305,0%
kujawsko-pomorskie1 3984,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 20818,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 12918,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 92710,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 3078,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 9777,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 8586,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 8016,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5695,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 1904,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)9113,2%
Pozostałe3 52112,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 491 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 34 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,5% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w marcu 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,8% ogółu), własność zagraniczna (8,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20 67872,8%
własność zagraniczna2 3888,4%
własność prywatna krajowa pozostała9583,4%
własność państwowych osób prawnych250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej220,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,1%
własność samorządowa110,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej100,0%
Pozostałe4 25615,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji