<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: styczeń 2024

31 stycznia 2024

W styczniu 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 32 397 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6 16019,0%
śląskie3 32910,3%
małopolskie3 1479,7%
wielkopolskie3 1239,6%
pomorskie2 6018,0%
dolnośląskie2 5377,8%
kujawsko-pomorskie1 6225,0%
łódzkie1 5804,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 09918,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 84114,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4 06312,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 4817,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 1896,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 1856,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 9636,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 8655,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 7825,5%
Edukacja (PKD P)1 0243,2%
Pozostałe3 90512,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 492 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 40 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w styczniu 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,6% ogółu), własność zagraniczna (8,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych25 14377,6%
własność zagraniczna2 6838,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 0923,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej690,2%
własność samorządowa630,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych460,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej370,1%
własność państwowych osób prawnych300,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej190,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
Pozostałe3 1969,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji