<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 31 stycznia 2016

31 stycznia 2016

W niedzielę 31 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (29,6% ogółu), dolnośląskie (14,8% ogółu) oraz śląskie (14,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 31 stycznia 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,9% ogółu), Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (14,8% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (7,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)725,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)414,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)27,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)27,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)27,4%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)27,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)13,7%
Pozostałe311,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 25 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (7,4% ogółu), Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (7,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 31 stycznia 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 31 stycznia 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (7,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2592,6%
własność zagraniczna27,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.