<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 października 2017

30 października 2017

W poniedziałek 30 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 553 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), dolnośląskie (14,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu), Budownictwo (13,7% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (9,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9717,5%
Budownictwo (PKD F)7613,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)509,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)498,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)397,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)356,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)315,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)285,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)264,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)213,8%
Pozostałe10118,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,3% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,3% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (2,9% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )183,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )183,3%
Transport drogowy towarów (PKD )162,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )152,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )152,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )142,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )142,5%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )142,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )122,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )112,0%
Pozostałe40673,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (59,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 października 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych41474,9%
własność prywatna krajowa pozostała5710,3%
własność zagraniczna152,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych122,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność samorządowa20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,4%
własność państwowych osób prawnych10,2%
Pozostałe427,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.