<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 października 2016

30 października 2016

W niedzielę 30 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 21 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), małopolskie (14,3% ogółu) oraz zachodniopomorskie (14,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 9 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 30 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (38,1% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,3% ogółu) oraz Edukacja (14,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)838,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)314,3%
Edukacja (PKD P)314,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)29,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)14,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)14,8%
Budownictwo (PKD F)14,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)14,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 18 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (14,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (9,5% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (4,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 30 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,5% ogółu), przedszkola niepubliczne (4,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 30 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2095,2%
własność prywatna krajowa pozostała14,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji