<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 listopada 2015

30 listopada 2015

W poniedziałek 30 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 470 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,5% ogółu), małopolskie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 listopada 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,4% ogółu), Budownictwo (11,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9119,4%
Budownictwo (PKD F)5511,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)459,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)398,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)347,2%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)316,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)296,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)255,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)224,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)224,7%
Pozostałe7716,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 181 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,3% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,6% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 listopada 2015 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (42,3% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (33,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 listopada 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (57,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (12,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27257,9%
własność prywatna krajowa pozostała5712,1%
własność zagraniczna214,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,6%
własność państwowych osób prawnych20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność Skarbu Państwa10,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,2%
Pozostałe10422,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.