<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 października 2018

3 października 2018

W środę 3 października 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 712 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 3 października 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)35020,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)29217,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17710,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1367,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1287,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1197,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)855,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)855,0%
Edukacja (PKD P)814,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)794,6%
Pozostałe18010,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 255 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 3 października 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 3 października 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,7% ogółu), własność zagraniczna (2,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 57091,7%
własność zagraniczna432,5%
własność prywatna krajowa pozostała362,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe422,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.