<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 października 2016

29 października 2016

W sobotę 29 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 41 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), kujawsko-pomorskie (22,0% ogółu) oraz pomorskie (12,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 29 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (41,5% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,6% ogółu) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (7,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1741,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)614,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)37,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)37,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)24,9%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)24,9%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)12,4%
Budownictwo (PKD F)12,4%
Pozostałe37,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 25 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (22,0% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,3% ogółu) oraz Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (7,3% ogółu).

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )922,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )37,3%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )37,3%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )37,3%
Działalność agencji reklamowych (PKD )24,9%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )24,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )12,4%
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )12,4%
Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD )12,4%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD )12,4%
Pozostałe1536,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 29 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,7% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 29 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,1% ogółu), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (2,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3995,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,4%
własność prywatna krajowa pozostała12,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji