<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 lipca 2016

29 lipca 2016

W piątek 29 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 371 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,6% ogółu), śląskie (12,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,8% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,5% ogółu) oraz Budownictwo (9,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8121,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5013,5%
Budownictwo (PKD F)369,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)308,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)225,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)195,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)195,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)184,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)184,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)154,0%
Pozostałe6317,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 149 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,3% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (42,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38,0% ogółu) oraz stowarzyszenia (5,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 29 lipca 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (66,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (11,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24766,6%
własność prywatna krajowa pozostała4311,6%
własność zagraniczna164,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej82,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych71,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
Pozostałe4411,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.