<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 października 2016

28 października 2016

W piątek 28 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 547 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,2% ogółu), dolnośląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 28 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,3% ogółu), Budownictwo (12,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13324,3%
Budownictwo (PKD F)6912,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)519,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)336,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)305,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)295,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)295,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)285,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)285,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)244,4%
Pozostałe9317,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 169 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (4,8% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )264,8%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )193,5%
Transport drogowy towarów (PKD )183,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )142,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )132,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )132,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )122,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )122,2%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD )112,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )91,6%
Pozostałe40073,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 28 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (45,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 28 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych37368,2%
własność prywatna krajowa pozostała468,4%
własność zagraniczna376,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych132,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność samorządowa20,4%
Pozostałe6111,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji