<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 maja 2016

28 maja 2016

W sobotę 28 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 31 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa zachodniopomorskie (19,4% ogółu), mazowieckie (19,4% ogółu) oraz śląskie (12,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 28 maja 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (38,7% ogółu), Budownictwo (9,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1238,7%
Budownictwo (PKD F)39,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)26,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)26,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)26,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,2%
Pozostałe26,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 25 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (9,7% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,5% ogółu) oraz Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (6,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 28 maja 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,8% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 28 maja 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3096,8%
własność zagraniczna13,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.