<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 grudnia 2016

28 grudnia 2016

W środę 28 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 852 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (36,7% ogółu), podkarpackie (12,6% ogółu) oraz małopolskie (8,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 grudnia 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,8% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,0% ogółu) oraz Budownictwo (11,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19422,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16219,0%
Budownictwo (PKD F)9411,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)647,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)617,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)475,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)414,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)394,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)344,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)222,6%
Pozostałe9411,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 218 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (8,8% ogółu), Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (3,4% ogółu) oraz Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (2,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 grudnia 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (48,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 28 grudnia 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (17,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych52862,0%
własność prywatna krajowa pozostała14817,4%
własność zagraniczna404,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,5%
własność samorządowa40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
Pozostałe10812,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.