<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 stycznia 2016

27 stycznia 2016

W środę 27 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 516 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (29,3% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 stycznia 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,3% ogółu), Budownictwo (14,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11021,3%
Budownictwo (PKD F)7614,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6011,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)305,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)305,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)285,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)285,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)275,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)275,2%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)214,1%
Pozostałe7915,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 182 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu), Transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 stycznia 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (51,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 27 stycznia 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych37773,1%
własność prywatna krajowa pozostała367,0%
własność zagraniczna163,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych61,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe6412,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.