<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 października 2016

27 października 2016

W czwartek 27 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 554 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), dolnośląskie (15,7% ogółu) oraz śląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 27 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,3% ogółu), Budownictwo (13,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9617,3%
Budownictwo (PKD F)7213,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6511,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)5610,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)407,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)376,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)346,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)285,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)264,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)213,8%
Pozostałe7914,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 172 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność holdingów finansowych (7,6% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,3% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,1% ogółu).

Działalność holdingów finansowych (PKD )427,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )244,3%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )173,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )162,9%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )152,7%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD )152,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )152,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )142,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )132,3%
Transport drogowy towarów (PKD )112,0%
Pozostałe37267,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 27 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (44,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,5% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 27 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (64,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (16,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych35864,6%
własność prywatna krajowa pozostała9216,6%
własność zagraniczna183,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych61,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,5%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Pozostałe6111,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji