<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 kwietnia 2015

27 kwietnia 2015

W poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 718 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), śląskie (10,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,4% ogółu), Budownictwo (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13218,4%
Budownictwo (PKD F)11916,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7510,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)618,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)405,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)395,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)385,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)385,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)365,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)314,3%
Pozostałe10915,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 204 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (2,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,9% ogółu), własność zagraniczna (3,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59582,9%
własność zagraniczna253,5%
własność prywatna krajowa pozostała202,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych91,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe527,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji