<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 marca 2019

26 marca 2019

We wtorek 26 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 657 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,3% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11818,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8713,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7912,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)629,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)487,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)467,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)436,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)375,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)335,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)243,7%
Pozostałe8012,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (9,7% ogółu), Transport drogowy towarów (3,5% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (43,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,9% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (5,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (64,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (15,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych42264,2%
własność prywatna krajowa pozostała10315,7%
własność zagraniczna253,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,2%
Pozostałe9214,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.