<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 listopada 2015

24 listopada 2015

We wtorek 24 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 589 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,9% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz dolnośląskie (11,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 24 listopada 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,2% ogółu), Budownictwo (14,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11319,2%
Budownictwo (PKD F)8314,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)579,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)457,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)406,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)396,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)366,1%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)274,6%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)264,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)264,4%
Pozostałe9716,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,7% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )233,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )162,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )162,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )152,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )152,5%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )152,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )132,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )132,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )111,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )111,9%
Pozostałe44174,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 24 listopada 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (57,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 24 listopada 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych40268,3%
własność prywatna krajowa pozostała488,1%
własność zagraniczna294,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność Skarbu Państwa20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe9215,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.