<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 lutego 2018

23 lutego 2018

W piątek 23 lutego 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 585 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,6% ogółu), dolnośląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 23 lutego 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu), Budownictwo (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10017,1%
Budownictwo (PKD F)9716,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6310,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)488,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)396,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)376,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)345,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)345,8%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)254,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)213,6%
Pozostałe8714,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 190 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,4% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (2,9% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )264,4%
Transport drogowy towarów (PKD )213,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )172,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )162,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )152,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )142,4%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )122,1%
Działalność agencji reklamowych (PKD )122,1%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )111,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )101,7%
Pozostałe43173,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 23 lutego 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 23 lutego 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych42672,8%
własność prywatna krajowa pozostała427,2%
własność zagraniczna305,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych132,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe579,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.