<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 kwietnia 2017

22 kwietnia 2017

W sobotę 22 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 74 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,0% ogółu), łódzkie (13,5% ogółu) oraz śląskie (8,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 22 kwietnia 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,6% ogółu), Budownictwo (20,3% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,8% ogółu).

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 49 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (5,4% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu).

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )45,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )34,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )34,1%
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD )34,1%
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD )34,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )34,1%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )22,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )22,7%
Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD )22,7%
Tynkowanie (PKD )22,7%
Pozostałe4763,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 22 kwietnia 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,8% ogółu), stowarzyszenia niewpisane do KRS (4,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 22 kwietnia 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6891,9%
własność prywatna krajowa pozostała45,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,4%
własność zagraniczna11,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.