<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 października 2016

21 października 2016

W piątek 21 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 592 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), wielkopolskie (12,3% ogółu) oraz dolnośląskie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 21 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,3% ogółu), Budownictwo (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11419,3%
Budownictwo (PKD F)10117,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6711,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)447,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)366,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)305,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)294,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)294,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)254,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)244,1%
Pozostałe9315,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 185 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,0% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (2,9% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )233,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )183,0%
Transport drogowy towarów (PKD )172,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )162,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )162,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )152,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )122,0%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD )122,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )111,9%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )101,7%
Pozostałe44274,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 21 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 21 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych46378,2%
własność prywatna krajowa pozostała447,4%
własność zagraniczna223,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych101,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej61,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,5%
własność państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
Pozostałe416,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji