<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 marca 2017

20 marca 2017

W poniedziałek 20 marca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 428 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 20 marca 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)32422,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)29020,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1289,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1188,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1127,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)956,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)704,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)533,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)382,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)342,4%
Pozostałe16611,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 254 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,0% ogółu), Transport drogowy towarów (4,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )715,0%
Transport drogowy towarów (PKD )644,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )584,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )422,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )342,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )322,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )282,0%
Tynkowanie (PKD )282,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )261,8%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )221,5%
Pozostałe1 02371,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 20 marca 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 20 marca 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 26788,7%
własność prywatna krajowa pozostała624,3%
własność zagraniczna332,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,3%
własność samorządowa20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
Pozostałe422,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.