<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 sierpnia 2017

19 sierpnia 2017

W sobotę 19 sierpnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 49 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (34,7% ogółu), łódzkie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1734,7%
łódzkie612,2%
wielkopolskie510,2%
lubelskie48,2%
małopolskie48,2%
śląskie36,1%
podlaskie24,1%
pomorskie24,1%
podkarpackie24,1%
lubuskie12,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 19 sierpnia 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,5% ogółu), budownictwo (22,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1224,5%
Budownictwo (PKD F)1122,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)816,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)36,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)36,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)24,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)24,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)24,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,0%
Pozostałe36,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 37 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,2% ogółu), sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (6,1% ogółu) oraz działalność prawnicza (6,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)48,2%
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)36,1%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)36,1%
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)24,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)24,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)24,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)24,1%
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)24,1%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)24,1%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)12,0%
Pozostałe2653,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 19 sierpnia 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,0% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4898,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 19 sierpnia 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4795,9%
własność zagraniczna24,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.