<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 października 2016

19 października 2016

W środę 19 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 712 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,0% ogółu), dolnośląskie (9,8% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 19 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,1% ogółu), Budownictwo (17,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15021,1%
Budownictwo (PKD F)12317,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7410,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)537,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)425,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)385,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)344,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)304,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)283,9%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)263,7%
Pozostałe11416,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 212 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (2,7% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )233,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )223,1%
Transport drogowy towarów (PKD )192,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )182,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )162,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )142,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )131,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )131,8%
Działalność holdingów finansowych (PKD )121,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )121,7%
Pozostałe55077,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 19 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 19 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych55177,4%
własność prywatna krajowa pozostała537,4%
własność zagraniczna304,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej81,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
Pozostałe527,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji