<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 października 2015

19 października 2015

W poniedziałek 19 października 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 352 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 października 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,2% ogółu), Budownictwo (19,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)28621,2%
Budownictwo (PKD F)26219,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15011,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)947,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)805,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)765,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)695,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)695,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)423,1%
Edukacja (PKD P)423,1%
Pozostałe18213,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 260 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu), Transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 października 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 października 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 13083,6%
własność prywatna krajowa pozostała513,8%
własność zagraniczna241,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe1279,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.