<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 marca 2019

18 marca 2019

W poniedziałek 18 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 415 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,1% ogółu), małopolskie (11,6% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (27,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)38827,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21515,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1409,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1138,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)926,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)906,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)866,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)493,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)473,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)443,1%
Pozostałe15110,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 245 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,7% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )674,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )654,6%
Transport drogowy towarów (PKD )553,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )483,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )433,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )352,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )352,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )332,3%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )332,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )322,3%
Pozostałe96968,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 18 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 21285,7%
własność prywatna krajowa pozostała634,5%
własność zagraniczna423,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe745,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.