<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 czerwca 2016

18 czerwca 2016

W sobotę 18 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 135 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (57,8% ogółu), zachodniopomorskie (9,6% ogółu) oraz łódzkie (7,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 18 czerwca 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35,6% ogółu), Pozostała działalność usługowa (11,9% ogółu) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4835,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1611,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1410,4%
Budownictwo (PKD F)139,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)128,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)85,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)64,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)53,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)43,0%
Edukacja (PKD P)32,2%
Pozostałe64,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 70 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (7,4% ogółu), Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,7% ogółu) oraz Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (5,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 18 czerwca 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (51,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (42,2% ogółu) oraz fundacje (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 18 czerwca 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (16,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (8,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8462,2%
własność prywatna krajowa pozostała2216,3%
własność zagraniczna128,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,7%
Pozostałe1611,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.