<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 stycznia 2016

17 stycznia 2016

W niedzielę 17 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa łódzkie (30,8% ogółu), kujawsko-pomorskie (19,2% ogółu) oraz mazowieckie (15,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 stycznia 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,2% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (11,5% ogółu) oraz Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (11,5% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)519,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)311,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)311,5%
Budownictwo (PKD F)27,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)27,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)27,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)27,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,8%
Pozostałe311,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 25 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (7,7% ogółu), Pozostałe pośrednictwo pieniężne (3,8% ogółu) oraz Praktyka pielęgniarek i położnych (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 stycznia 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,5% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (3,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 17 stycznia 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,2% ogółu) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2596,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych13,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.