<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 października 2016

17 października 2016

W poniedziałek 17 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 447 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 17 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,6% ogółu), Budownictwo (19,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)28319,6%
Budownictwo (PKD F)27819,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1399,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1238,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1067,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)996,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)926,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)735,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)523,6%
Edukacja (PKD P)422,9%
Pozostałe16011,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 251 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,2% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 17 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 17 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,0% ogółu), własność zagraniczna (2,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 33192,0%
własność zagraniczna302,1%
własność prywatna krajowa pozostała281,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe463,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji