<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 lipca 2016

17 lipca 2016

W niedzielę 17 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (15,8% ogółu), wielkopolskie (15,8% ogółu) oraz pomorskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

małopolskie315,8%
wielkopolskie315,8%
pomorskie210,5%
łódzkie210,5%
kujawsko-pomorskie210,5%
dolnośląskie210,5%
mazowieckie210,5%
świętokrzyskie15,3%
opolskie15,3%
podkarpackie15,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 17 lipca 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to opieka zdrowotna i pomoc społeczna (21,1% ogółu), transport i gospodarka magazynowa (15,8% ogółu) oraz budownictwo (10,5% ogółu).

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)421,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)315,8%
Budownictwo (PKD F)210,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)210,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)210,5%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)210,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)15,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)15,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)15,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 18 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (10,5% ogółu), realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (5,3% ogółu) oraz działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (5,3% ogółu).

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)210,5%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)15,3%
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)15,3%
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)15,3%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)15,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)15,3%
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)15,3%
Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)15,3%
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)15,3%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)15,3%
Pozostałe842,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w niedzielę 17 lipca 2016 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą19100,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 17 lipca 2016 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych19100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.