<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 sierpnia 2017

14 sierpnia 2017

W poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 950 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (13,1% ogółu), mazowieckie (12,1% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (29,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)27629,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15716,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10911,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)697,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)626,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)515,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)495,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)414,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)262,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)242,5%
Pozostałe869,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 198 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )555,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )525,5%
Transport drogowy towarów (PKD )384,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )313,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )282,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )282,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )252,6%
Tynkowanie (PKD )222,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )192,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )181,9%
Pozostałe63466,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,7% ogółu), własność zagraniczna (1,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych90094,7%
własność zagraniczna181,9%
własność prywatna krajowa pozostała131,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe151,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.