<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 października 2016

14 października 2016

W piątek 14 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 835 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,0% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz dolnośląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 14 października 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,4% ogółu), Budownictwo (15,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17921,4%
Budownictwo (PKD F)12615,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9311,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)607,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)445,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)414,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)394,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)394,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)394,7%
Edukacja (PKD P)374,4%
Pozostałe13816,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 212 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu), Transport drogowy towarów (3,4% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,4% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )334,0%
Transport drogowy towarów (PKD )283,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )202,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )192,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )192,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )182,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )172,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )161,9%
Nauka języków obcych (PKD )151,8%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )141,7%
Pozostałe63676,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 14 października 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,9% ogółu) oraz stowarzyszenia (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 14 października 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych64577,2%
własność prywatna krajowa pozostała536,3%
własność zagraniczna506,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe617,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji