<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 lipca 2015

13 lipca 2015

W poniedziałek 13 lipca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 050 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 lipca 2015 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22421,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17516,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14113,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)706,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)646,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)646,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)595,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)535,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)383,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)313,0%
Pozostałe13112,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 226 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,8% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )504,8%
Transport drogowy towarów (PKD )383,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )373,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )353,3%
Działalność prawnicza (PKD )353,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )323,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )292,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )201,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )181,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )181,7%
Pozostałe73870,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 lipca 2015 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,4% ogółu) oraz stowarzyszenia (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 lipca 2015 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych95090,5%
własność prywatna krajowa pozostała323,0%
własność zagraniczna121,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe444,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.