<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 kwietnia 2017

11 kwietnia 2017

We wtorek 11 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 926 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 11 kwietnia 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18419,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16417,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10911,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)889,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)596,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)505,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)495,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)384,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)363,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)333,6%
Pozostałe11612,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 226 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )374,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )353,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )313,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )272,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )252,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )222,4%
Transport drogowy towarów (PKD )222,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )181,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )171,8%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )161,7%
Pozostałe67673,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 11 kwietnia 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 11 kwietnia 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych78684,9%
własność prywatna krajowa pozostała454,9%
własność zagraniczna313,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe444,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.