<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 kwietnia 2016

11 kwietnia 2016

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 805 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)45225,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)32217,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1749,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1387,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1136,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1005,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)744,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)683,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)643,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)583,2%
Pozostałe24213,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 272 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 63790,7%
własność prywatna krajowa pozostała553,0%
własność zagraniczna432,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,2%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe502,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.