<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 kwietnia 2017

10 kwietnia 2017

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 075 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,7% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)43420,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)36517,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)25112,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1718,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1607,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1336,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1105,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)954,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)663,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)643,1%
Pozostałe22610,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 277 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu), Transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 91592,3%
własność prywatna krajowa pozostała452,2%
własność zagraniczna371,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,1%
Pozostałe572,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.