<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 kwietnia 2018

1 kwietnia 2018

W niedzielę 1 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 171 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (8,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie75418,1%
śląskie42610,2%
małopolskie3558,5%
wielkopolskie3378,1%
pomorskie3107,4%
dolnośląskie2977,1%
łódzkie2656,4%
lubelskie2636,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 1 kwietnia 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,0% ogółu), Budownictwo (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)75218,0%
Budownictwo (PKD F)63315,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)45410,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3688,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2967,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2836,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)2816,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2125,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1714,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1664,0%
Pozostałe55513,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 324 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (3,7% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,2% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (2,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 1 kwietnia 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 1 kwietnia 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,8% ogółu), własność zagraniczna (1,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 03996,8%
własność zagraniczna731,8%
własność prywatna krajowa pozostała160,4%
własność samorządowa140,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej90,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.