<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 sierpnia 2022

11 sierpnia 2022

W czwartek 11 sierpnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 82 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (12,2% ogółu), podkarpackie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 sierpnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,6% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1417,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1214,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1012,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)911,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)89,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)89,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)56,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)56,1%
Edukacja (PKD P)56,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)33,7%
Pozostałe33,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 50 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (11,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,9% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )911,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )78,5%
Transport drogowy towarów (PKD )44,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )33,7%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )33,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )33,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )33,7%
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )22,4%
Tynkowanie (PKD )22,4%
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD )22,4%
Pozostałe4453,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 sierpnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 11 sierpnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (8,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7591,5%
własność zagraniczna78,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji