<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 kwietnia 2023

1 kwietnia 2023

W sobotę 1 kwietnia 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 593 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie44817,3%
małopolskie27810,7%
śląskie27710,7%
wielkopolskie2138,2%
dolnośląskie2098,1%
pomorskie1756,7%
łódzkie1566,0%
lubelskie1405,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 kwietnia 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,1% ogółu), Budownictwo (11,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)57222,1%
Budownictwo (PKD F)30011,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2559,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2328,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)2078,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1857,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1716,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1505,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1445,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1214,7%
Pozostałe2569,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 276 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1315,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )963,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )873,4%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )823,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )773,0%
Transport drogowy towarów (PKD )712,7%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD )682,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )602,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )562,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )542,1%
Pozostałe1 81169,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 kwietnia 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,1% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (0,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 1 kwietnia 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,2% ogółu), własność zagraniczna (10,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 31389,2%
własność zagraniczna26110,1%
własność prywatna krajowa pozostała140,5%
własność samorządowa40,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji