<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 maja 2022

29 maja 2022

W niedzielę 29 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (25,0% ogółu), mazowieckie (12,5% ogółu) oraz pomorskie (12,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 6 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 29 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,0% ogółu), Informacja i komunikacja (25,0% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (12,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)225,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)225,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)112,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)112,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)112,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)112,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 7 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (25,0% ogółu), Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (12,5% ogółu) oraz Transport lotniczy pasażerski (12,5% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )225,0%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD )112,5%
Transport lotniczy pasażerski (PKD )112,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )112,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )112,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )112,5%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )112,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w niedzielę 29 maja 2022 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 29 maja 2022 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji