<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2 czerwca 2020

2 czerwca 2020

We wtorek 2 czerwca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 646 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,3% ogółu), małopolskie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie23514,3%
małopolskie20712,6%
wielkopolskie17110,4%
dolnośląskie1549,4%
śląskie1509,1%
lubelskie1247,5%
pomorskie1126,8%
łódzkie855,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 czerwca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,6% ogółu), Budownictwo (17,9% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (11,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)35621,6%
Budownictwo (PKD F)29417,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19111,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17510,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)1328,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1177,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)754,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)734,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)684,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)633,8%
Pozostałe1026,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 210 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10,0% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 2 czerwca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,5% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (0,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 2 czerwca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,5% ogółu), własność zagraniczna (1,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 62198,5%
własność zagraniczna221,3%
własność prywatna krajowa pozostała30,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.