<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 września 2020

19 września 2020

W sobotę 19 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 35 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,4% ogółu), podkarpackie (11,4% ogółu) oraz łódzkie (11,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 19 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,7% ogółu), Budownictwo (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)925,7%
Budownictwo (PKD F)617,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)617,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)514,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)25,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)25,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)12,9%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)12,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)12,9%
Edukacja (PKD P)12,9%
Pozostałe12,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 27 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (5,7% ogółu), Transport drogowy towarów (5,7% ogółu) oraz Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (5,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 19 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 19 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3497,1%
własność zagraniczna12,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.