<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 września 2019

18 września 2019

W środę 18 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 95 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), małopolskie (13,7% ogółu) oraz łódzkie (12,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1818,9%
małopolskie1313,7%
łódzkie1212,6%
wielkopolskie88,4%
kujawsko-pomorskie88,4%
lubelskie66,3%
dolnośląskie66,3%
śląskie55,3%
zachodniopomorskie55,3%
podkarpackie33,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 18 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,2% ogółu), budownictwo (15,8% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (12,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2324,2%
Budownictwo (PKD F)1515,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1212,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1111,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)99,5%
Edukacja (PKD P)66,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)55,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)55,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)33,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)22,1%
Pozostałe44,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 53 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10,5% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu) oraz transport drogowy towarów (5,3% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1010,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)55,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)55,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)55,3%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)44,2%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)33,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)33,2%
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)33,2%
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z)22,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)22,1%
Pozostałe5355,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 18 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,9% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do krs (1,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą9498,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS11,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 18 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9397,9%
własność prywatna krajowa pozostała11,1%
własność zagraniczna11,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.