<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 listopada 2019

12 listopada 2019

We wtorek 12 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 274 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (13,9% ogółu), małopolskie (13,1% ogółu) oraz śląskie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,6% ogółu), Budownictwo (14,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6222,6%
Budownictwo (PKD F)3914,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3512,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)259,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)248,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)207,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)176,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)145,1%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)93,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)93,3%
Pozostałe207,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 101 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,3% ogółu), Transport drogowy towarów (4,4% ogółu) oraz Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,9% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,9% ogółu) oraz organy władzy, administracji rządowej (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 12 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,6% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność Skarbu Państwa (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26295,6%
własność zagraniczna62,2%
własność Skarbu Państwa51,8%
własność prywatna krajowa pozostała10,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.