<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 września 2021

24 września 2021

W piątek 24 września 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 53 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (20,8% ogółu), mazowieckie (13,2% ogółu) oraz łódzkie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 24 września 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,8% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (20,8% ogółu) oraz Budownictwo (13,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1120,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1120,8%
Budownictwo (PKD F)713,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)59,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)47,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)47,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)35,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)35,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)23,8%
Pozostałe11,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 36 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (11,3% ogółu), Działalność agencji reklamowych (7,5% ogółu) oraz Działalność prawnicza (5,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 24 września 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 24 września 2021 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych53100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.