<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 stycznia 2020

24 stycznia 2020

W piątek 24 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 48 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (18,8% ogółu), mazowieckie (12,5% ogółu) oraz pomorskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 24 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27,1% ogółu), Budownictwo (14,6% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (12,5% ogółu).

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 37 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (8,3% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,3% ogółu) oraz Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (6,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )48,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )48,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )36,3%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )24,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )24,2%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD )12,1%
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD )12,1%
Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD )12,1%
Działalność klubów sportowych (PKD )12,1%
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD )12,1%
Pozostałe2858,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 24 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 24 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4083,3%
własność prywatna krajowa pozostała12,1%
własność zagraniczna12,1%
Pozostałe612,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.