<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 lipca 2019

20 lipca 2019

W sobotę 20 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 41 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), śląskie (17,1% ogółu) oraz łódzkie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie819,5%
śląskie717,1%
łódzkie49,8%
małopolskie49,8%
pomorskie37,3%
kujawsko-pomorskie37,3%
lubuskie24,9%
wielkopolskie24,9%
lubelskie24,9%
dolnośląskie24,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 9 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 20 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26,8% ogółu), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (17,1% ogółu) oraz budownictwo (14,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1126,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)717,1%
Budownictwo (PKD F)614,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)512,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)37,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)37,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)24,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 29 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (12,2% ogółu), restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (9,8% ogółu) oraz wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (4,9% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)512,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)49,8%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)24,9%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)24,9%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)24,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)24,9%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)24,9%
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)12,4%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)12,4%
Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z)12,4%
Pozostałe1946,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 20 lipca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,7% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (4,9% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3892,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym24,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 20 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3995,1%
własność zagraniczna24,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.