<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 kwietnia 2021

13 kwietnia 2021

We wtorek 13 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 57 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa wielkopolskie (21,1% ogółu), pomorskie (10,5% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35,1% ogółu), Budownictwo (15,8% ogółu) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (8,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2035,1%
Budownictwo (PKD F)915,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)58,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)47,0%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)47,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)47,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)35,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)35,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)23,5%
Pozostałe11,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 36 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (8,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (7,0% ogółu) oraz Praktyka lekarska ogólna (7,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 13 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5596,5%
własność zagraniczna23,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.