<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 maja 2019

24 maja 2019

W piątek 24 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 72 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1622,2%
śląskie811,1%
wielkopolskie79,7%
dolnośląskie79,7%
kujawsko-pomorskie68,3%
łódzkie56,9%
lubelskie45,6%
podkarpackie34,2%
pomorskie34,2%
małopolskie34,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 24 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (16,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1216,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1216,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1013,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)79,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)68,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)68,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)56,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)34,2%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)34,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)34,2%
Pozostałe56,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 51 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,9% ogółu), działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (4,2% ogółu) oraz działalność fizjoterapeutyczna (4,2% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)56,9%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)34,2%
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)34,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)34,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)34,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)34,2%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)22,8%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)22,8%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)22,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)22,8%
Pozostałe4461,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 24 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,8% ogółu), przedszkola niepubliczne (1,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą6995,8%
przedszkola niepubliczne11,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym11,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 24 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,2% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7097,2%
własność zagraniczna11,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.