<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 listopada 2020

30 listopada 2020

W poniedziałek 30 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 34 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa wielkopolskie (20,6% ogółu), dolnośląskie (20,6% ogółu) oraz mazowieckie (17,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,6% ogółu), Budownictwo (14,7% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (8,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)720,6%
Budownictwo (PKD F)514,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)38,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)38,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)38,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38,8%
Edukacja (PKD P)25,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)25,9%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12,9%
Pozostałe411,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 29 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (8,8% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,9% ogółu) oraz Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w poniedziałek 30 listopada 2020 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 30 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3294,1%
własność zagraniczna25,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.