<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: wrzesień 2021

30 września 2021

We wrześniu 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 556 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (9,6% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 85319,2%
wielkopolskie2 9279,6%
małopolskie2 9029,5%
śląskie2 9009,5%
dolnośląskie2 5618,4%
pomorskie2 1297,0%
łódzkie1 7815,8%
kujawsko-pomorskie1 4664,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 25620,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 61015,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 22910,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 2747,4%
Edukacja (PKD P)2 0806,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9956,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 9946,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 8025,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 5435,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4094,6%
Pozostałe3 36411,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 486 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,7% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 4404,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 4224,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1 1053,6%
Transport drogowy towarów (PKD )1 0413,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )9543,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )9023,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6982,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6832,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )5811,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )5431,8%
Pozostałe21 18769,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 43 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,6% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą23 79677,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 14513,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS4221,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym3671,2%
wspólnoty mieszkaniowe2540,8%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)2220,7%
fundacje1870,6%
przedszkola niepubliczne1680,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1190,4%
publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty1150,4%
Pozostałe7612,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wrześniu 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24 97781,7%
własność prywatna krajowa pozostała1 2354,0%
własność zagraniczna8512,8%
własność samorządowa3071,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej560,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych290,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej160,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej140,0%
Pozostałe3 0289,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji