<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: wrzesień 2019

30 września 2019

We wrześniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 32 377 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6 03018,6%
wielkopolskie3 30010,2%
małopolskie3 1489,7%
śląskie3 1489,7%
dolnośląskie2 6968,3%
pomorskie2 3157,2%
łódzkie1 7865,5%
kujawsko-pomorskie1 6635,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 66420,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 82814,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 2049,9%
Edukacja (PKD P)2 7338,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 2857,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 1426,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 8115,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 8005,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 5674,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4894,6%
Pozostałe3 85411,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 518 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 2613,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )1 1183,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1 0593,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 0213,2%
Transport drogowy towarów (PKD )1 0143,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )8562,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6742,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )6642,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6342,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )6251,9%
Pozostałe23 45172,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 50 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą25 54878,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 33710,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4701,5%
spółki komandytowe4241,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS3831,2%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)2800,9%
wspólnoty mieszkaniowe2650,8%
fundacje1850,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1840,6%
przedszkola niepubliczne1790,6%
Pozostałe1 1223,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wrześniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27 72085,6%
własność prywatna krajowa pozostała1 5274,7%
własność zagraniczna9352,9%
własność samorządowa4631,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1730,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej860,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej530,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej440,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej160,0%
Pozostałe1 3404,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.