<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: wrzesień 2019

30 września 2019

We wrześniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 849 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 45318,9%
wielkopolskie2 95210,2%
małopolskie2 7909,7%
śląskie2 7849,7%
dolnośląskie2 4448,5%
pomorskie2 0327,0%
łódzkie1 5685,4%
kujawsko-pomorskie1 4975,2%
zachodniopomorskie1 3564,7%
lubelskie1 3074,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 72219,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 23114,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 91110,1%
Edukacja (PKD P)2 5999,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 0697,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 8996,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 6645,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 5545,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 3894,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3354,6%
Pozostałe3 47612,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 511 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 0783,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)9723,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)9503,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9463,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)8763,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7702,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6252,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)6032,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)5521,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)5451,9%
Pozostałe20 93272,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 50 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą22 02676,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 32711,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4631,6%
spółki komandytowe4171,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS3751,3%
wspólnoty mieszkaniowe2250,8%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)2010,7%
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne1870,6%
przedszkola niepubliczne1850,6%
fundacje1850,6%
Pozostałe1 2584,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wrześniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 68078,6%
własność prywatna krajowa pozostała1 2724,4%
własność zagraniczna5902,0%
własność samorządowa4441,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej450,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych270,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej110,0%
własność państwowych osób prawnych80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,0%
Pozostałe3 75613,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.