<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: styczeń 2020

31 stycznia 2020

W styczniu 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 30 793 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 93719,3%
wielkopolskie3 0489,9%
śląskie3 0089,8%
małopolskie2 9319,5%
dolnośląskie2 4928,1%
pomorskie2 1837,1%
łódzkie1 6375,3%
kujawsko-pomorskie1 5214,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 19320,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 76815,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 51811,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 1166,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 1146,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 8856,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 7335,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 7185,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4874,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)1 4164,6%
Pozostałe3 84512,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 518 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 44 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w styczniu 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24 57179,8%
własność prywatna krajowa pozostała5501,8%
własność zagraniczna5501,8%
własność samorządowa2260,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych620,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej550,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych410,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej400,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,0%
Pozostałe4 68615,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.