<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: sierpień 2020

31 sierpnia 2020

W sierpniu 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 076 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 00819,2%
wielkopolskie2 5599,8%
śląskie2 4919,6%
małopolskie2 3389,0%
dolnośląskie2 1788,4%
pomorskie1 7086,6%
łódzkie1 4855,7%
kujawsko-pomorskie1 2854,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 69621,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 51417,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 87011,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 8817,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 6336,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 5616,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 3705,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3145,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 1094,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8993,4%
Pozostałe3 22912,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 486 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 1244,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1 1074,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )9823,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )8833,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )8553,3%
Transport drogowy towarów (PKD )7292,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6592,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6512,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )5462,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )4301,6%
Pozostałe18 11069,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 30 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sierpniu 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,4% ogółu), własność zagraniczna (2,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 26585,4%
własność zagraniczna6522,5%
własność prywatna krajowa pozostała5882,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych940,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej870,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej610,2%
własność samorządowa370,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych240,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej200,1%
Pozostałe2 2278,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.