<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: sierpień 2019

31 sierpnia 2019

W sierpniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 25 876 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 94719,1%
wielkopolskie2 5589,9%
śląskie2 5519,9%
małopolskie2 5119,7%
dolnośląskie2 1798,4%
pomorskie1 8107,0%
łódzkie1 4235,5%
kujawsko-pomorskie1 2004,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 73822,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3 86614,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 91511,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9857,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 8807,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 5426,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 4695,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 2534,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0814,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8393,2%
Pozostałe3 30812,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 485 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 1144,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )9663,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )9193,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )8693,4%
Transport drogowy towarów (PKD )7923,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )6902,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )6262,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )5822,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )5442,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )4271,7%
Pozostałe18 34770,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 36 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sierpniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sierpniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 47586,9%
własność prywatna krajowa pozostała9393,6%
własność zagraniczna8153,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1420,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej840,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej490,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej400,2%
własność samorządowa190,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej130,1%
Pozostałe1 2825,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.