<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: październik 2019

31 października 2019

W październiku 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 33 039 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6 30319,1%
śląskie3 32110,1%
wielkopolskie3 2539,8%
małopolskie3 1899,7%
dolnośląskie2 7548,3%
pomorskie2 1716,6%
łódzkie1 8905,7%
zachodniopomorskie1 5964,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w październiku 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 59520,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 41016,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 47610,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 9208,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 3147,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 9095,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 8625,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 8525,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5274,6%
Edukacja (PKD P)1 3264,0%
Pozostałe3 84811,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 513 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )1 2163,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1 1733,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )1 1663,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )1 1153,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )1 0303,1%
Transport drogowy towarów (PKD )9763,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9022,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )7512,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6912,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )6822,1%
Pozostałe23 33770,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 41 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w październiku 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w październiku 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28 14285,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 7605,3%
własność zagraniczna1 0223,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1920,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej810,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej530,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej490,1%
własność samorządowa250,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej200,1%
Pozostałe1 6755,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.