<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: lipiec 2022

31 lipca 2022

W lipcu 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 569 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (9,6% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 84417,0%
śląskie2 7489,6%
małopolskie2 7399,6%
pomorskie2 6229,2%
dolnośląskie2 4458,6%
wielkopolskie2 2667,9%
zachodniopomorskie1 5005,3%
lubelskie1 4735,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 47319,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 38415,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 95010,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 7509,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 0397,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9867,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 7116,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6175,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 4735,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0563,7%
Pozostałe3 13011,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 493 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 34 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lipcu 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,5% ogółu), własność zagraniczna (8,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22 70779,5%
własność zagraniczna2 2778,0%
własność prywatna krajowa pozostała5431,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej530,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych280,1%
własność samorządowa240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej220,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,1%
własność państwowych osób prawnych160,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej130,0%
Pozostałe2 86810,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji