<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: lipiec 2020

31 lipca 2020

W lipcu 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 329 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), wielkopolskie (9,7% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 03317,2%
wielkopolskie2 8539,7%
małopolskie2 8099,6%
śląskie2 5158,6%
pomorskie2 4178,2%
dolnośląskie2 2407,6%
zachodniopomorskie1 8556,3%
łódzkie1 6675,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 19921,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 70816,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 94710,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2 2527,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0397,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 9056,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6235,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 5515,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5245,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 1503,9%
Pozostałe3 43111,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 495 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (4,4% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lipcu 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych25 26586,1%
własność prywatna krajowa pozostała6242,1%
własność zagraniczna5441,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych780,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej720,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej220,1%
własność samorządowa220,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej180,1%
Pozostałe2 6439,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.