<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: lipiec 2019

31 lipca 2019

W lipcu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 855 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 43618,8%
śląskie2 7999,7%
wielkopolskie2 6869,3%
małopolskie2 6809,3%
dolnośląskie2 3168,0%
pomorskie2 3158,0%
zachodniopomorskie1 6685,8%
łódzkie1 5585,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 16221,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 28214,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 23811,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0747,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 0517,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 7456,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 5665,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 5655,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4154,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0983,8%
Pozostałe3 65912,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 492 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lipcu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 60081,8%
własność prywatna krajowa pozostała6482,2%
własność zagraniczna5111,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej590,2%
własność samorządowa370,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej300,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych290,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych220,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,0%
Pozostałe3 90413,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.