<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2024

30 kwietnia 2024

W kwietniu 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 367 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 60918,5%
śląskie2 9529,7%
wielkopolskie2 8839,5%
małopolskie2 7539,1%
dolnośląskie2 4158,0%
pomorskie2 3097,6%
łódzkie1 7875,9%
kujawsko-pomorskie1 4474,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 11320,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 72915,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 20510,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 3657,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0646,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 9336,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 9246,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 7925,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 3124,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 1763,9%
Pozostałe3 75412,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 489 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 41 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,6% ogółu), własność zagraniczna (8,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 27476,6%
własność zagraniczna2 5128,3%
własność prywatna krajowa pozostała9093,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej520,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych300,1%
własność państwowych osób prawnych230,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,1%
własność samorządowa190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej80,0%
Pozostałe3 50311,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji