<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2022

30 kwietnia 2022

W kwietniu 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 119 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (10,0% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 14618,3%
śląskie2 81110,0%
małopolskie2 6439,4%
wielkopolskie2 5289,0%
dolnośląskie2 3608,4%
pomorskie2 1627,7%
łódzkie1 6105,7%
lubelskie1 3344,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 69020,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 43315,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 07510,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 6259,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 0107,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9937,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 6545,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5775,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0933,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 0003,6%
Pozostałe2 96910,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 495 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,9% ogółu), własność zagraniczna (4,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 30482,9%
własność zagraniczna1 3894,9%
własność prywatna krajowa pozostała6442,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej570,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych290,1%
własność samorządowa230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,0%
Pozostałe2 6029,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji